Nowa generacja rurek do wentylacji płuca

Viva​Sight

VivaSight™-DL

Nowa generacja rurek dwuświatłowych do wentylacji jednego płuca

Kluczowe korzyści:

 • Zapewnia kontrolę wzrokową w czasie rzeczywistym podczas umieszczania rurki oraz w trakcie całej procedury SLV
 • Pomaga pokonać trudności podczas procedury SLV
 • Zapewnia szybkie i efektywne wyłączenie płuca
 • Dostarcza klinicznych korzyści i poprawia bezpieczeństwo pacjenta
 • Jest kompatybilny z monitorem Ambu® aView™

Ciągła wizualizacja w czasie wentylacji jednego płuca:

Intubacja i zapewnienie drożności dróg oddechowych podczas wykonywania procedury izolowania płuca sprawiają szereg trudności nawet dla najbardziej doświadczonego zespołu. Wizualizacja w czasie wentylacji jednego płuca zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i coraz częściej jest zalecana jako dobra praktyka kliniczna.

Prosta i bezpieczna wentylacja jednego płuca:

VivaSight™-DL jest nową generacją rurek dwudrożnych z wbudowaną kamerą o wysokiej rozdzielczości, pozwalającej na umieszczenie rurek szybko i skutecznie, zapewniając jednocześnie ciągłą wizualizację w czasie rzeczywistym podczas całej procedury. Dzięki niej można łatwo wykryć i skorygować nieprawidłowe ułożenie lub przemieszczenie rurki. Wysokiej rozdzielczości obraz w czasie rzeczywistym jest przesyłany do monitora Ambu® aView™. Wydzielina lub krew może zostać usunięta dzięki wbudowanemu systemowi do płukania. Ambu posiada szerokie portfolio rurek do wentylacji jednego płuca, dostępne również w zestawie z brokerem odoskrzelowym VivaSight™-EB oraz endoskopem jednorazowego użytku aScope 4 Slim.

Specyfikacja techniczna

VivaSight™-DL z przewodem łączącym aView

35 Fr

Lewa

37 Fr

Lewa

39 Fr

Lewa

41 Fr

Lewa

Rozmiar 35 Fr 37 Fr 39 Fr 41 Fr
Śr. wewn. (mm- rzeczywista) 4.0 4.2 4.8 5.0
Śr. zewn. (mm- oskrzeli) 10.5 11.5 11.5 12.0
Długość (+2/0mm) 330 330 330 330

Zestaw VivaSight™-DL uwzględnia

Liczba

VivaSight™-DL z przewodem łączącym aView 1
Cewnik do odsysania prosty 8 FR 2
Cewnik do odsysania zakrzywiony 10 FR 2

Informacje ogólne

Użycie: Jednorazowe

Opakowanie: Spakowane oddzielnie, poddano sterylizacji EtO

Okres trwałości: 36 miesięcy

Przechowywanie: w temp. od 0°C do 42°C w suchym i ciemnym miejscu

Materiały

Rurka: PCV klasy medycznej; dodatkowy port iniekcyjny do płukania optyki kamery

Mankiet: PCV klasy medycznej; dużej objętości, niskiego ciśnienia

Twardość rurki: 85 (skala Shore A)

Kamera

Przetwornik obrazu: CMOS

Rozdzielczość: CIF 320 x 240 (76,800 pikseli)

Głębia ostrości: 12-60 mm

Pole widzenia: ~100° diagonal

Źródło światła

Diody LED: 2 białe

Zasilanie diod LED: 49.5mW – 66mW

Zasilanie elektryczne

Zasilanie: Do 36 mA przy 5V DC

VivaSight™-DL dostępny jest również na bmtmedical.pl.
Zestaw rurek dwuświatłowych VivaSight™ z monitorem – sprawdź szczegóły.

VivaSight™-SL

Nowa generacja rurek dotchawiczych do wentylacji jednego płuca

Kluczowe korzyści:

 • Zapewnia ciągłą wizualizację w celu dokładnego pozycjonowania i precyzyjnego umieszczenia rurki
 • Zapewnia szybką intubację i skuteczniejsze umieszczenie
 • Umożliwia śródoperacyjne repozycjonowanie systemu VivaSight™-SL lub blokera oskrzelowego, jeśli jest to wymagane podczas procedury
 • Jest kompatybilny z Ambu® aView™

Ciągła wizualizacja w czasie wentylacji jednego płuca:

Intubacja i zapewnienie drożności oddechowych podczas wykonywania procedury izolowania płuca sprawiają szereg trudności nawet dla najbardziej doświadczonego zespołu. Wizualizacja w czasie wentylacji jednego płuca zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i coraz częściej jest zalecana jako dobra praktyka kliniczna.

Prosta i bezpieczna wentylacja jednego płuca:

VivaSight™-SL jest nową generacją rurek dotchawiczych z wbudowaną kamerą o wysokiej rozdzielczości. VivaSight™-SL umożliwia szybkie i skuteczne umieszczanie blokerów oskrzelowych, a nieprzerwane monitorowanie w czasie całej procedury wentylacji jednego płuca znacznie zwiększa jej bezpieczeństwo dzięki możliwości łatwego wykrycia i skorygowania niewłaściwej pozycji blokera oskrzelowego. Wysokiej rozdzielczości obraz w czasie rzeczywistym jest przesyłany do monitora Ambu® aView™. Dzięki nieprzerwanej obserwacji tchawicy, ostrogi i oskrzeli można łatwo sprawdzić poprawność umieszczenia rurki pozbywając się w ten sposób aktualnych ograniczeń w umieszczaniu i monitorowaniu jednocześnie poprawiając jakość i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów na drogach oddechowych. Ciągła wizualizacja pozwala na podjęcie natychmiastowych działań zaradczych, jeśli dojdzie do przemieszczenia blokera oskrzeli przy wykonywaniu czynności chirurgicznych, a także na szybkie odprowadzenie nagromadzonych wydzielin. Pełna oferta Ambu z zakresu wentylacji pojedynczego płuca uwzględnia też urządzenie VivaSight™-DL (DLT) z wbudowaną kamerą o wysokiej rozdzielczości, brokerem oskrzelowym VivaSight™-EB, a także jednorazowym bronchoskopem aScope 4 Slim.

Specyfikacja techniczna

VivaSight™-SL z przewodem łączącym

SL 7.0 mm

SL 7.5 mm

SL 8.0 mm

Rozmiar 7.0 mm 7.5 mm 8.0 mm
Śr. wewn. (mm) 7.0 7.5 8.0
Śr. zewn. (mm) 10.0 10.5 11.0
Długość (+2/-0mm) 312 323 323

Informacja ogólna

Użycie: Jednorazowe

Opakowanie: Spakowane oddzielnie; poddano sterylizacji EtO

Okres trwałości: 36 miesięcy

Przechowywanie: w temp. od 0°C – 42°C w suchym i ciemnym miejscu

Materiały

Rurka: PCV klasy medycznej; dodatkowy port iniekcyjny do płukania optyki kamery

Mankiet: PCV klasy medycznej, dużej objętości, niskiego ciśnienia

Twardość rurki: 85 (skala Shore A)

Kamera

Matryca kamery: CMOS

Rozdzielczość: CIF 320 x 240 (76,800 pixels)

Głębia ostrości: 12-60 mm

Pole widzenia: ~100° po przekątnej

Źródło światła

Diody LED: 2 białe

Zasilanie diod LED: 49.5mW – 66mW

Zasilanie elektryczne

Zasilanie: Do 36 mA przy DC 5V

VivaSight™-SL dostępny jest również na bmtmedical.pl.

Kontakt

Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Biameditek Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

  * Pola obowiązkowe.


  • Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest Biameditek Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
  • Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok, e-mail: zgody@biameditek.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie w celu:
   1. udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów ADO w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
   2. marketingu bezpośredniego towarów i usług własnych ADO – podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, jeżeli Pani/Pan nie wyraził takiej zgody ADO nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych w tym celu. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do czasu zrezygnowania przez ADO z prowadzenia działalności marketingowej.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: firma świadcząca usługi IT.
  • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  • Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie i przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych ADO.